Dikjarazzjoni ta’ Aċċessibilità

L-entità hija impenjata li tagħmel is-sit web tagħha aċċessibbli, f’konformità mad-Direttiva (UE) 2016/102 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill.

STATUS TAL-KONFORMITÀ
L- Entità, hija impenjata bis-sħiħ li tagħmel is-servizzi online tagħha aċċessibbli għal kulħadd. Aħna ddedikati għat-titjib kontinwu tal-aċċessibbiltà tas-servizzi tagħna. Dan qed isir billi jiġu adottati l-aħjar prattiki kif ikkomunikati mill-partijiet ikkonċernati, bħall-FITA u utenti oħra.

KONTENUT MHUX AĊĊESSIBBLI
M’aħniex konxji ta’ kontenut speċifiku inaċċessibbli jew kwistjonijiet ta’ aċċessibbiltà fuq is-siti web tagħna. Madankollu, jekk tidentifika kontenut bħal dan, ġentilment nitolbuk tgħarrafna permezz tad-dettalji ta’ kuntatt ipprovduti hawn taħt. Jekk jinqala’ każ bħal dan, l-għan tagħna huwa li ninvestigaw il-kwistjoni bil-ħsieb li nidentifikaw il-kwistjoni tal-aċċessibbiltà u nġibu ż-żona affettwata f’konformità.

Tħejjija TA’ DAN L-ISTEMENT TA’ AĊĊŻIBBILITÀ
“b’saħħitha”, id-Dikjarazzjoni ġiet riveduta l-aħħar fl-24 ta’ Frar 2022.

RISPONS U INFORMAZZJONI TA’ KUNTATT
Inevitabbilment, mhuwiex il-każ li aħna dejjem tajjeb peress li aktar ma npoġġu servizzi u riżorsi online, aktar jista’ jkun probabbli li nitilfu kwistjonijiet, madankollu nibqgħu impenjati li nindirizzaw kwalunkwe kwistjoni ta’ aċċess minnufih. L-assistenza tiegħek f’dan ir-rigward tkun apprezzata ħafna. Jekk tesperjenza xi diffikultajiet biex taċċessa s-siti web tagħna jew jekk ikollok diffikultà tuża kwalunkwe aspett tas-sit web, nixtiquk tgħarrafna.

Jekk jogħġbok ħossok liberu li tikkuntattjana permezz ta’ email fuq websupport.justice@gov.mt jew billi tissottometti l-Formola ta’ Feedback Online. Tista’ wkoll tikkuntattja bit-telefown fuq + 356 2327 9610.

PROĊEDURA TA’ EŻEKUZZJONI
L-awtorità Maltija tal-Komunikazzjonijiet (MCA) hija l-entità responsabbli għall-implimentazzjoni tad-Direttiva (UE) 2016/2102 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-26 ta’ Ottubru 2016 dwar l-aċċessibbiltà tas-siti elettroniċi u l-applikazzjonijiet mobbli tal-korpi tas-settur pubbliku.

F’każ li l-mistoqsija tiegħek relatata mal-aċċessibbiltà tal-ICT ma tiġix indirizzata jew tixtieq tressaq ilment formali, tista’ tagħmel dan billi tikkuntattja lill-MCA billi timla l-formola tal-ilmenti online direttament fuq is-sit web tagħhom. il-każ ta’ nuqqas kontinwu ta’ konformità, l-Awtorità Maltija tal-Komunikazzjonijiet tadotta l-proċedura ta’ infurzar skont LEĠIŻLAZZJONI SUSSIDJARJA 418.03.

Inti intitolat li teskala lment lill-Awtorità Maltija tal-Komunikazzjoni fuq https://www.mca.org.mt/accessibilitycomplaint jew lill-Kummissjoni għad-Drittijiet ta’ Persuni b’Diżabilità (CRPD), jekk ma tkunx sodisfatt bir-rispons tagħna lilek . Fil-każ ta’ nuqqas ta’ konformità l-Awtorità ta’ Malta dwar il-Komunikazzjoni tadotta l-proċedura ta’ infurzar skont LEĠIŻLAZZJONI SUSSIDJARJA 418.03.

PROĊESS TA’ KONFORMITÀ
Is-siti web tagħna huma mfassla biex jaħdmu bl-aħħar brawżers tal-web bħal Edge, Safari, Firefox u Chrome browsers.

Bħala parti minn dan l-isforz, aħna naderixxu mal-istandard ta’ aċċessibbiltà EN310549 u WCAG2.1 linji gwida. Ir-riżorsi u l-formoli online tagħna huma evalwati kemm manwalment kif ukoll programmatikament għall-konformità mal-linji gwida tal-Livell AA tad-WCAG 2.1. Is-siti web tagħna huma mfassla biex jaħdmu tajjeb u jkunu aċċessibbli meta jiġu aċċessati bi prodotti ta’ hardware u software aġġornati kif xieraq.

Wara li kkunsidra li l-aderenza magħmula mill-istandardi u mil-linji gwida, li għandha x’taqsam maż-żewġ naħat, li għandha x’taqsam maż-żewġ naħat, u li għandha x’taqsam mal-ħruġ ta’ informazzjoni. Sabiex tiġi kkompletata l-implimentazzjoni għal Kanali ta’ Informazzjonili li jkun hemm provvediment għalih,

MIŻURI TA’ AĊĊESSIBBILTÀ
Is-siti web tagħna ma jiddependux fuq il-widgets tat-tipa, tat-tkabbir u tal-modifika tal-kulur. Dan minħabba li funzjonalitajiet bħal dawn diġà huma integrati fil-biċċa l-kbira tal-brawżers tal-web jew huma disponibbli permezz ta’ supplimentazzjonijiet u plugins differenti li utenti differenti huma liberi li jippersonalizzaw għall-ħtiġijiet tagħhom. B’riżultat ta’ dan, dawn il-personalizzazzjonijiet arbitrarji tal-utenti huma disponibbli għall-biċċa l-kbira tas-siti web, mhux biss dik Entità. Sabiex ikun jista’ jsir dan il-livell ta’ personalizzazzjoni, aħna nfittxu li nimmassimizzaw il-kompatibbiltà ma’ dawn il-modifiki tal-utenti.

Bħala parti mil-linji gwida msemmija hawn fuq u flimkien magħhom, is-siti web tagħna jimplimentaw il-karatteristiċi ta’ aċċessibbiltà li ġejjin:

  1. Tinżamm ġerarkija konsistenti tal-Intestatura HTML u tqassim tal-informazzjoni fuq paġni web differenti.
  2. Il-kontenut tal-informazzjoni huwa organizzat fil-listi tal-HTML kull fejn applikabbli.
  3. L-ikona Pointer biddel il-maws meta link jekk tkun imdawwra permezz tal-funzjonalità ta’ Browser.
  4. Żid it-titlu tal-immaġni, alt tag u didaskalija kull fejn din l-informazzjoni tkun rilevanti u utli.
  5. Immassimizza l-kuntrast tal-kulur għat-test fejn applikabbli.
  6. It-test tal-link attwali huwa deskrittiv biżżejjed biex jinforma lill-utenti fejn tindika l-link.
  7. Implimenta l-links esterni kollha sabiex jinfetħu f’tabs ġodda tal-brawżer.

LINKS IMPORTANTI