Politika tal-Komunikazzjoni

Il-messaġġ elettroniku, magħmul minn pajjiżi terzi. Jekk irċevejt messaġġi elettroniċi jew komunikazzjonijiet bi żball, jekk int irċevejt messaġġi elettroniċi jew komunikazzjonijiet bi żball, jekk jogħġbok avża lill-mittent immedjatament u b’mod permanenti jeqred kemm il-messaġġ kif ukoll il-kontenut tiegħu. Is-sigurtà, l-affidabbiltà tal-konsenja u l-integrità tat-trażmissjoni tal-posta elettronika u tal-komunikazzjoni elettronika ma jistgħux jiġu ggarantiti peress li l-informazzjoni tista’ tiġi modifikata fi tranżitu jew jista’ jkun fiha viruses. Kwalunkwe fehma jew opinjoni ppreżentata f’emails u komunikazzjonijiet elettroniċi huma biss dawk tal-awtur u mhux neċessarjament jirrappreżentaw dawk tal-Entità sa fejn ikun permess mil-liġi, l-Entità mhux se taċċetta kwalunkwe responsabbiltà li tirriżulta mill-komunikazzjoni elettronika.